نوشیدنی پیناکولادا

نوشیدنی پیناکولادا

نوشیدنی پیناکولادا

حاوی ویتامین ث، پتاسیم و آنتی اکسیدانها
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 94 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 23/4
** قند ( گرم ) 22/5
0/34 % پروتئین ( گرم ) 0/17
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
1/26 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 63