نوشیدنی لیموناد پالپی

نوشیدنی لیموناد پالپی

نوشیدنی لیموناد پالپی

حاوی ویتامین ث و ترکیبات آنتی اکسیدان
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 97 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 24/2
** قند ( گرم ) 23/3
0% پروتئین ( گرم ) 0
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/42 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 21