نوشیدنی هلو پالپی

نوشیدنی هلو پالپی

نوشیدنی هلو پالپی

حاوی کاروتنوئیدها،پتاسیم،ویتامین آ و ث
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 102 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 25
** قند ( گرم ) 24/1
1 % پروتئین ( گرم ) 0/5
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/2 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 10