نکتار پرتقال و هویج

نکتار پرتقال و هویج

نکتار پرتقال و هویج

حاوی ویتامین ث، آ و آنتی اکسیدانها
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 4       اندازه سهم 240 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 136 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 33
** قند ( گرم ) 29
2 % پروتئین ( گرم ) 1
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
1/6 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 80