نوشیدنی پرتقال تو سرخ پالپی

نوشیدنی پرتقال تو سرخ پالپی

نوشیدنی پرتقال تو سرخ پالپی

حاوی ویتامین ث، فولات و آنتی اکسیدانهای طبیعی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 77 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 19/17
** قند ( گرم ) 17/5
0/34 % پروتئین ( گرم ) 0/17
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/2 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 10