نوشیدنی آلوئه ورا

نوشیدنی آلوئه ورا

نوشیدنی آلوئه ورا

حاوی آنتی اکسیدانها، ویتامینهای آ،ب و ث
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 4       اندازه سهم 240 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 88 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 22
** قند ( گرم ) 20
0/2 % پروتئین ( گرم ) 0/1
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
3/12 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 156