نکتار زردآلو

نکتار زردآلو

نکتار زردآلو

حاوی پتاسیم، ویتامین آ و ث
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 107 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 25/8
** قند ( گرم ) 24
1/66 % پروتئین ( گرم ) 0/83
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/7 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 35