آب انگور قرمز

آب انگور قرمز

آب انگور قرمز

حاوی ویتامین ث و کا
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 4       اندازه سهم 240 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 153 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 37
** قند ( گرم ) 33/5
2/6 % پروتئین ( گرم ) 1/3
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
1 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 50