نوشیدنی سیب و موز

نوشیدنی سیب و موز

نوشیدنی سیب و موز

حاوی پتاسیم، منگنز و ویتامین ث و ب6
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 101 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 25
** قند ( گرم ) 23/5
0/66 % پروتئین ( گرم ) 0/33
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/5 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 25