نکتار انبه

نکتار انبه

نکتار انبه

حاوی آنتی اکسیدانها و ویتامین آ
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 4       اندازه سهم 240 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 126 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 31
** قند ( گرم ) 29
1 % پروتئین ( گرم ) 0/5
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/9 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 45