نکتار پرتقالی با پالپ

نکتار پرتقالی با پالپ

نکتار پرتقالی با پالپ

حاوی ویتامین ها و آنتی اکسیدانها
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 96 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 23/4
** قند ( گرم ) 23/4
1/4 % پروتئین ( گرم ) 0/7
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/84 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 42