نکتار هلو

نکتار هلو

نکتار هلو

حاوی پتاسیم، ویتامین آ و ث
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 99 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 24/2
** قند ( گرم ) 22/7
1/16 % پروتئین ( گرم ) 0/58
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/42 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 20/8