نکتار آناناس

نکتار آناناس

نکتار آناناس

حاوی کلسیم و ویتامین ث
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 4                                                            اندازه سهم 240 میلی لیتر
                                          مقدار در هر سهم /  انرژی 122 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 30
** قند ( گرم ) 28/2
0/8 % پروتئین ( گرم ) 0/4
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/7 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 35